[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· dudusko:
Náhodne vybratá fotka-dudusko-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Svět Myslivosti: Vyšiel SVĚT MYSLIVOSTI Č. 5/2010
Odoslané dňa: 02. 05. 2010. kým: taki

Z tlače

Vyšiel májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Vážení čtenáři,v tomto čísle našeho časopisu věnujeme poměrně dost prostoru tématu veletrhů a výstav, jejichž frekvence bývá na jaře pravidelně vyšší než v jiných ročních obdobích. Kromě článku o novinkách z veletrhu IWA v Norimberku, reportáže z veletrhu Fehova pořádaného v Budapešti či informací z přehlídek trofejí z různých míst ČR přinášíme rozsáhlejší materiál o tzv. Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví, která proběhla v druhé polovině března v Brně a též vzpomínku na I. mezinárodní loveckou výstavu zorganizovanou ve Vídni v r. 1910. Poslední dvě akce spojil záměr organizátorů první z nich – uspořádat po sto letech od konání vídeňské výstavy jako vzpomínku důstojnou akci stejných, ne-li lepších parametrů.
Pořádání akce typu světové výstavy myslivosti je pro každý stát velmi významná událost a pro jeho mysliveckou populaci svátek. Potenciální návštěvníci sledují z médií průběh příprav, těší se na výstavu a jsou zvědaví na její podobu, kterou následně hodnotí. Jak z tohoto pohledu vyšla výstava v Brně? Možná vám to bude připadat trochu schizofrenní, ale jako propadák a současně jako vcelku příjemná akce, která se u nás již dlouho nekonala. Záleží na úhlu pohledu.Z hlediska světovosti nelze akci nazvat jinak než fraškou. Namátkou lze jmenovat nezvládnutou propagaci akce doma i v zahraničí, téměř nulovou účast zahraničních přednášejících na „světovém“ kongresu „Vztah společnosti k lovectví a myslivosti“ a navazujících seminářích, více než velmi chabou účast zahraničních delegací se slibovanými expozicemi, nízký počet vystavených trofejí a úroveň jejich prezentace, narychlo „spíchnutou“ publikaci o výstavě s řadou chyb, úroveň některých expozic, organizační zmatky při přípravách, které veřejnost naštěstí nemusela vidět atd. Říká se, že po bitvě je každý generál, ale nic naplat, nelze než konstatovat, že přívlastek „světová“ zůstal v případě brněnské výstavy jen ve snech výstavního výboru. Přitom stačilo relativně málo, aby se předešlo přinejmenším části kritiky: v průběhu dvouletých příprav vyhodnotit možnosti finančního a organizačního zajištění celé akce, analyzovat reálnost scénáře a vzešlým závěrům přizpůsobit další postup příprav a podobu propagace. Jestliže však ještě měsíc před zahájením výstavy lákají pořadatelé návštěvníky na program, o němž vědí, že je v mnoha bodech nerealizovatelný, hraničí to s podvodem.
Na druhou stranu část návštěvníků odjížděla z Brna spokojená a měla z výstavy dobrý pocit. Je totiž pravda, že některé z expozic byly skutečně reprezentativní, v prostředí nádherného pavilónu „Z“ vynikly a je obtížné si představit, že by mohly být obdobně prezentovány na jiné naší myslivecké výstavě. Mezi ně bezesporu patřila především Sallačova sbírka paroží jelenovitých, expozice Africké stezky dr. Adolfa Schwarzenberga, expozice našich státních lesních podniků, firmy Silvajagd a jejich spřátelených podnikatelských subjektů, univerzit v Brně a Praze. Za pozornost stála též prezentace Lesů Slovenské republiky, muzea ve Svatém Antonu, stánky klubů chovatelů plemen loveckých psů. Výstava obrazů Jiřího Židlického na druhé galerii zůstala bohužel poněkud „skrytá“.
Je také pravda, že tolik prostoru jako letos myslivost na minulých ročnících veletrhu Silva Regina nikdy nedostala. V r. 2008 obsadili lesníci a myslivci společně přibližně polovinu plochy v přízemí pavilónu „Z“, a v předchozích letech to bylo podobné. I z tohoto pohledu mohli být věrní návštěvníci veletrhu Silva Regina spokojeni. 
Hodnocení úrovně výstavy je závislé na tom, s jakými očekáváními do Brna jednotliví návštěvníci přicestovali. Kdo očekával to, co slibovali pořadatelé, musel být v mnoha ohledech zklamán. Řadu pravidelných návštěvníků našich mysliveckých výstav a veletrhů v posledních letech však výstava potěšila – především zajímavými nekomerčními expozicemi a prostředím. Opět se tak potvrdil potenciál brněnského výstaviště pro pořádání velkých výstav, v našem případě mysliveckých. O zorganizování národní přehlídky trofejí v Brně jsme již ve Světě myslivosti v minulosti opakovaně psali, ale tato varianta se zdá být z různých důvodů bohužel nerealizovatelná. Proč však někdy v budoucnu neuspořádat v moravské metropoli akci rozsahem podobnou letošní „světové výstavě“, poučit se z chyb a neříkat jí „světová“?


REPORTÁŽ
Veletrh Silva Regina 2010 a Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví (str. 4-7)

Ing. David Vaca, Ph.D., Ing. Martina Hartová a Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
Po dvou letech brněnské výstaviště opět přivítalo lesníky a myslivce na mezinárodním lesnicko-mysliveckém veletrhu Silva Regina, který se letos konal ve dnech 21.–25. března. Ve stejném termínu poprvé proběhl i veletrh Rybaření. Pro mysliveckou veřejnost však měla být hlavním lákadlem Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví, která začala stejně jako Silva Regina 21. března, ale končila o tři dny později – 28. března.


Z HISTORIE
Sto let od I. mezinárodní lovecké výstavy (str. 7-9)

Ing. Ctirad Rakušan a redakce
Před sto lety, 7. května 1910, se otevřely brány I. mezinárodní lovecké výstavy ve Vídni. Předcházelo jí několik menších výstav obdobného obsahu regionálního, zemského nebo pouze místního významu. Vídeňská výstava byla v té době největší, první s mezinárodní účastí, a byla uspořádána pod záštitou rakousko-uherského císaře Františka Josefa I., nadšeného lovce, v roce jeho osmdesátých narozenin.
SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – IV. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej (str. 10)

Redakce

Po roce opět přinášíme příjemnou zprávu pro všechny čtenáře Světa myslivosti, milovníky srnčí zvěře a obdivovatele srnčích trofejí: „za dveřmi“ je již IV. ročník populární soutěže Rarita roku.

MYSLIVECKÁ POLITIKA
Nová Myslivecká rada ministra zemědělství (str. 14-15)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Ve středu 31. března t. r. ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta slavnostně jmenoval novou Mysliveckou radu ministra zemědělství (dále Mysliveckou radu), zřízenou dne 9. února 2010 ve smyslu § 57 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovací dekrety převzalo devět z dvanácti členů nového poradního sboru ministra.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku (str. 15)

Redakce

Ministerstvo zemědělství ČR připravilo sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku. Hodnota zvěře je určena prostřednictvím minimálních nákladů na vrácení jedince téhož druhu do honitby, tj. uvedení věci do původního stavu. Pro celkovou hodnotu trofejové zvěře je nutné připočítat i hodnotu trofeje. Materiál má pomoci Policii ČR při řešení případů pytláctví.


DISKUSE
Stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému (str. 16-17)

Petr Žaba
Národní lesnický program II (NLP II), schválený usnesením vlády ČR, ukládá kromě jiného dosáhnout vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Realizaci tohoto úkolu, který je zařazen v NLP II jako klíčová akce 11 (KA 11), podrobně představil Ing. Miroslav Sloup v únorovém čísle Světa myslivosti. V tomtéž čísle našeho časopisu doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., přes pozitivní přínos práce expertní skupiny pro řešení KA 11 upozorňuje na problémy realizace nově navrhované metodiky plánování lovu. Oba autoři výstižně popisují současný stav mysliveckého plánování, oprávněnou kritiku nepřiměřeného tlaku zvěře na les v některých oblastech i nutnost změny. Jako lesník a myslivec tuto situaci vnímám a jako praktik si myslím, že lze najít způsob, jak uvést do praxe stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému. Je však nutné provést několik kroků.


PRAXE V HONITBĚ
Seminář „Management drobné zvěře“ (str. 18)

Ing. Jarmila Matoušková a Ing. Martin Ernst, Ph.D.
V areálu zámku Doloplazy, který spravuje stejnojmenná obec na Prostějovsku, se 17. dubna t. r. konal seminář „Management drobné zvěře“. Akci pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále LDF MENDELU Brno) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Prostějov (dále OMS Prostějov). Na semináři bylo předneseno 13 referátů 12 autorů z ČR, jimž naslouchalo 103 účastníků.


PRAXE V HONITBĚ
Věková a pohlavní struktura populace zajíce polního v honitbách Hané a jižní Moravy (str. 19-21)

Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Martin Ernst, Ph.D., RNDr. Jakub Hruška, CSc.Zajíc je druh, jehož vznik spadá do mladšího eocénu, tj. do doby před 40–50 milióny let. Je nemožné posoudit, jakou proměnlivostí podmínek musel za dobu své existence projít, nicméně délka uvedeného časového období svědčí o tom, že je druhem poměrně adaptabilním. Jeho výskyt dokázal velmi zásadně narušit až člověk. Od 60. let 20. století je v celé Evropě pozorováno snižování početních stavů zajíce, pro ilustraci může sloužit porovnání let 1973, kdy bylo v ČR uloveno 1 214 000 zajíců, a 1997, kdy počet ulovených zajíců činil pouze 35 691. Ve srovnání s r. 1997 u nás v posledních letech úlovky zajíců mírně narostly (104 518 kusů v r. 2008), ale s dobou před přibližně 40 lety jsou nesrovnatelné.
ROZHOVOR
Myslivec bez psa je polovičním myslivcem (str. 22-24)

Ing. Dalibor Pačes


Každý, kdo se pohybuje na poli lovecké kynologie, a to jak v oblasti výcviku a pracovních zkoušek, tak v oblasti výstav a chovu, bude znát Josefa Němce.  Zkušený chovatel, cvičitel a rozhodčí z výkonu i exteriéru se 19. května t. r. ve zdraví, duševní pohodě a svěžesti dožívá osmdesáti let. Při příležitosti jeho významného jubilea jsme se za ním vypravili do Lovosic na Litoměřicku a požádali jej o rozhovor.
LOVECKÝ PES
Francouzští honiči a jejich lovecké využití (II.) (str. 24-25)

Slavomír HanáčekV úvodním článku o francouzských honičích (Svět myslivosti č. 4/2010), jsme se krátce seznámili s jejich historií, s parforsními hony a loveckými signály, a představili si prvního zástupce početné skupiny – velkého modrého gaskoňského honiče. V tomto čísle si představíme jeho „menšího bratra“ – malého modrého gaskoňského honiče.


LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2010 – lovecké zbraně a střelivo (str. 26-29)

Ing. Jiří Fencl a Ing. Václav MalimánekLetošní norimberský veletrh IWA proběhl od 12. do 15. března. Lovecké a sportovní zbraně a střelivo, optiku, oblečení a nejrůznější doplňky pro lov a pobyt v přírodě představilo v průběhu čtyř dní 37. ročníku veletrhu 1141 vystavovatelů z 55 států celého světa, čímž byl překonán loňský „vystavovatelský“ rekord. V tomto článku přinášíme stručné informace o některých novinkách z oblasti loveckých zbraní a střeliva.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Zaměřovací dalekohledy Nikon (str. 30-31)

Dr. Ing. Jiří Hanák
Když si počátkem 90. let minulého století chtěl myslivec pořídit nějaký lepší zaměřovací dalekohled, byla nabídka velmi omezená a neuspokojivá. Dnes jsou pulty specializovaných obchodů zaplaveny optikou nejrůznějších značek, a je na každém, aby si vybral. Jenže jak a podle čeho? Podle ceny, nebo podle kvality? Jak ji obyčejný zákazník pozná? Jak má vybrat dobře a neplatit přitom jen vysokou cenu za renomovanou značku?


ZAJÍMAVOSTI
Jak jsem fotil medvědy (str. 34-36)

Robert HlavicaJako mladý začínající fotograf jsem hledal všechny dostupné informace o fotografování volně žijících zvířat. Internet tehdy ještě neexistoval, specializované workshopy se pořádaly leda na Západě za železnou oponou, a tak mi k získávání poznatků zbývaly jen knihy. Fotografickou publikaci Krásy myslivosti od Karla Hájka mám prolistovanou nesčetněkrát a autorův doslov popisující jeho fotografické postupy mě doslova vtáhl do tohoto krásného a náročného odvětví fotografie. K lovům beze zbraní mě pak definitivně přivedl Sláva Štochl knihou Lovcem živé krásy, v níž popisuje své zkušenosti a poznatky s fotografováním živé přírody. V paměti mi zůstalo zejména jeho poutavé vyprávění o cestách na Slovensko za naší největší šelmou – medvědem hnědým. 


Z NAŠICH HONITEB
XV. ročník semináře „Tradice a současnost v myslivosti“(str. 40)

Ing. Zdeněk Navrátil
V příjemném prostředí penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem uspořádal Řád svatého Huberta s podporou Ministerstva zemědělství ČR a ve spolupráci s Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem již XV. ročník semináře „Tradice a současnost v myslivosti“. Patronaci nad seminářem, na němž se 26. března t. r. sešlo 61 účastníků, převzala starostka Dvora Králové nad Labem Mgr. Edita Vaňková, která po úvodních fanfárách v podání Loveckého tria Hradec Králové všechny přivítala a krátce je seznámila s historií města a s jeho přírodními a kulturními pamětihodnostmi.


REPORTÁŽ
Fehova 2010 s přehlídkou rekordních trofejí evropských druhů zvěře (str. 44-45)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Po loňském úspěchu s výstavou 30 rekordních trofejí spárkaté zvěře ulovené v Maďarsku v posledních čtyřech dekádách se očekávalo, s jakým lákadlem přijdou pořadatelé největšího maďarského prodejního veletrhu pro myslivce a rybáře Fehova letos. Opět nezklamali a návštěvníkům „naservírovali“ neméně zajímavou přehlídku světových rekordních trofejí evropské zvěře. Do „zeleného“ se budapešťské výstaviště symbolicky odělo ve dnech 25.–28. března.


POSLEDNÍ LEČ
Srnec z maďarské pusty (str. 47-51)

Ing. Marcel Lehocký


Maďarsko se poslední desetiletí prezentuje stabilně vysokou úrovní myslivosti, bohatými úlovky a silnými trofejemi všech hlavních druhů zvěře, což přitahuje pozornost mnoha loveckých hostů. Zatímco zájemci o lov kapitálních jelenů cestují na jihozápad k řece Drávě a do župy Zala, ti, kteří touží ulovit mimořádně silného srnce, musí nabrat jiný směr a držet se řeky Tisy na východě státu.


 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Z tlače
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Z tlače:
Predstaví sa Vám vydavateľstvo poľovníckej literatúry HUBERTLOV Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Z tlače

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.068 sekund