[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· jak:
Náhodne vybratá fotka-jak-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Naše poľovníctvo: Vyšlo júnové číslo časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO
Odoslané dňa: 26. 05. 2011. kým: taki

Z tlače

 
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM * JEDEN MESIAC NESTAČÍ * MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE? * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TRI ZLATÉ JELENE Z KRTÍŠSKYCH REVÍROV * LÍŠTIČKY SÚ MILÉ, ALE... * LES V PLAMEŇOCH * ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES * ZAČÍNALI SME S ANA – BELL  * PORSELÉN * LOV V POHORÍ GREDOS * NEŽIŤ NADARMO * NA ZELENEJ VLNE * ČO NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * O NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * PUŠKOHĽADY – NOVINKY * NASTREĽOVANIE ZBRANE A VYHODNOTENIE ROZPTYLU * SLON *
JÚN V REVÍRI .......      SPEKTRUM

Informácie  o poľovníckych podujatiach.

JEDEN MESIAC NESTAČÍ
Malé zamyslenie  o poslaní Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE?
V druhej časti  príspevku RNDr. STANISLAVA HARVANČÍKA  podrobnejšie o dvoch  druhoch divých kačíc,  podmienkach a spôsoboch ich lovu – o chochlačke sivej a chochlačke vrkočatej.  V tejto súvislosti sa autor zamýšľa aj nad otázkou, či lov kačíc musí byť vždy podmienený aj prítomnosťou poľovne upotrebiteľného psa.  Ten síce je pri dohľadávaní  postrelených kačíc užitočný, ale v praxi sa veľakrát stretáme s neochotou ich majiteľov posielať  svojich štvornohých pomocníkov do často ľadovej vody. Veľakrát ich radšej nahradia sami a pritom stačí –  obuť si gumené čižmy.


TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI
„Poznáme telesnú hmotnosť jeleňa koncom leta po ukončení rastu parožia? Koľko stratí zo svojej hmotnosti počas jesenného obdobia...“ Tieto a ďalšie  otázky kladie autor článku Ing. MATÚŠ RAJSKÝ, PhD, a súčasne na ne odpovedá.  Skúsenosti so správnym odhadom dokladá  výsledkami výskumov a súčasne zoznamuje čitateľa s optimálnymi spôsobmi odhadu živej hmotnosti  napr. jeleňov a navrhuje  vzorec  podľa ktorého  sa možno priblížiť  k správnemu odhadu.  Súčasne sa obracia na čitateľov a vyzýva ich k spolupráci: spočíva  v záznamoch údajov  o hmotnosti ulovenej raticovej zveri. 


TRI ZLATÉ JELENE Z KRTÍŠSKYCH REVÍROVZaujímavý pohľad do revírov okresu Veľký Krtíš podáva Mgr. PETER KUŠÍK. V posledných rokoch  v nich došlo k výrazným zmenám v počtoch jarných kmeňových stavov a úlovkov. Čísla, ktoré sa konkrétne prejavili aj na poslednej okresnej chovateľskej prehliadke  poľovníkov tohto okresu  – i autora článku – oprávňujú  konštatovať, že ich revíry sú veľmi úživné a pri dobrej starostlivosti budú v nich dosahovať vynikajúce chovateľské výsledky.  Na tohtoročnej prehliadke trofejí sa mohli pochváliť  o. i.  nielen   tromi „zlatými“ jeleňmi , ale aj  siedmimi  „zlatými“ danielmi  a dvomi  „zlatými“ muflónmi!


LÍŠTIČKY SÚ MILÉ, ALE...


„Áno, líštičky sú milé, ale zdá sa, že rok čo rok je ich vo voľnej prírode stále viac a viac. A keby boli len v revíroch! Celé líščie  ,,rodiny“  už obsadzujú aj  nejeden priestor pri ľudských obydliach a dokonca aj v mestách!“ konštatuje nemecký autor FRIEDRICH v. EGGELING. Napriek  miestami sa zvyšujúcemu  ročnému   odstrelu líšok  sa nedostavujú očakávané výsledky, lebo ich počty neklesajú.   Autor opisuje  postup znižovania líščej populácie v Sasku pri ktorom sa v jarných mesiacoch vyhýbajú odstrelu starých líšok, ktoré môžu byť vodiacimi, ale  začínajú s ním až potom, keď sa mladé líšky začínajú  odpútavať od  pôvodných brlohov a začínajú si hľadať vlastné teritórium.  Pripomína tiež, aké dôležité je poznať miesta, aké miesta  nová líščia populácia najčastejšie vyhľadáva a obsadzuje.

LES V PLAMEŇOCHPohľad na  horiaci les nie je pekný, ale – žiaľ – v posledných rokoch aj u nás  pomerne častý.  Čo sa v ňom odohráva, keď  plamene preskakujú z jedného stromu na druhý, keď sa plazia po trávnych porastoch...?   „vyčíňanie  červeného kohúta v prirodzenom ekosystéme (les, lúka) má vždy ďalekosiahle  následky v podobe vyhubenia  všetkých jeho živých zložiek... a škody sú vždy nevyčísliteľné“, “ píše   doc. Ing. MIROSLAV SAMIGA, CSc., očitý svedok aprílového požiaru v južnej časti Veľkej Fatry. Odpovedá i na otázky ako dlho potrvá kým sa obnovia jednotlivé porasty a na svoje pôvodné stanovištia sa vrátia živočíchy – bezstavovce, obojživelníky, plazy, vtáctvo, zver...


ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES
Pod týmto názvom sa v Nitre  konala  konferencia odborníkov o  ktorej obsahu referujú autori JAROSLAV SLAMEČKA a DUŠAN MERTIN. Zo stručného obsahu jednotlivých  referátov získa čitateľ obraz o vplyve zmenených životných podmienok  na zajaca a jeho populácie. Zaujímavé sú skúsenosti z Českej republiky, ale aj skutočnosť, že  o konferenciu prejavilo záujem vyše sto  poľovníkov z praxe, ktorí si prišli vypočuť názory  pracovníkov výskumu.ZAČÍNALI SME S ANA – BELLMajiteľ chovateľskej stanice  z Donninej záhrady JÁN DINGA  rozpráva o jej začiatkoch i o dôvodoch, kvôli ktorým sa rozhodol venovať chovu weimarských stavačov. Súčasne sa „priznáva“, že  jeho i manželkina cesta k poľovníctvu „viedla cez psov“.  Neobmedzuje sa len na informácie o doterajších výsledkoch, ktoré dosiahli ich psíky  na výstavách i skúškach, ale zdôrazňuje  nevyhnutnosť  neustáleho odborného vzdelávania sa  každého chovateľa, lebo len tak dokáže  chov skvalitňovať a  psíky  doviesť  nielen k najvyšším oceneniam, ale  naozaj dobre ich pripraviť pre poľovnícku prax.


PORSELÉNS dlhou cestou  tohto francúzskeho plemena poľovne upotrebiteľných psov zo šľachtických sídel do dnešných revírov, ale aj do postavenia  výborného rodinného priateľa,  zoznamuje čitateľov autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC.  Návštevníci  viacerých našich výstav psov sa v posledných rokoch už mali možnosť s ním zoznámiť. Aj keď jeho pomenovanie pripomína sklo, nie je „ako z porcelánu“, ale sa osvedčuje  ako výborný typický durič.


LOV V POHORÍ GREDOSReportáž MIROSLAVA JEVOČÍNA zavedie čitateľa do Španielska, konkrétne do pohoria Gredos, ktoré sa nachádza  na severozápad od Madridu.  Kto má rád poľovačku v horskom prostredí  ocení zaujímavú prírodu a sledovanie i lov  španielskeho kozorožca,  ktorý nesie meno po svojom domove – Gredos. Krásny úlovok si lovec musí zaslúžiť a prekonať najskôr niekoľko kilometrov horským terénom, nebáť sa výšok,  mať dobrú mušku a pevnú ruku. Pri namáhavých výstupoch mu miestami  môže pomôcť jazda na koni.


NEŽIŤ NADARMO
V našej pravidelnej rubrike ROZHOVOR sme sa tentoraz  stretli  s VLADIMÍROM SLAVÍKOM z Nového Mesta nad Váhom, ktorý – i keď tohto roku oslávi osemdesiatku – ešte stále dokáže vykonávať funkciu poľovníckeho hospodára  PZ Brunovce. S menom Vladimíra  Slavíka je spojená šesťdesiatročná história  poľovníctva na strednom, Považí: rozvoj kynológie, poľovníckeho strelectva  (patril k našim najlepším strelcom v guliarskych disciplínach), rozšírenie  chovu muflónov v  tejto oblasti, ale aj rôzne osvetové aktivity. Patrí k osobnostiam, ktoré sa svojou prácou natrvalo  zapísali do histórie nášho poľovníctva. Do bodky plní svoje životné krédo: nežiť nadarmo!  NA ZELENEJ VLNE
Výber z príhod našich čitateľov: SRNEC, KTORÝ PÓZOVAL  a ktorého jeho autor Mgr. PAVOL TURŇA aj vyfotografoval;  ŠESNÁSTORÁK z KRUPINSKEJ PLANINY z pera PAVLA KEĽHU;  PETROV VLK – je to zážitok, ktorý  sa stal priateľovi pisateľa tohto zážitku JAKUBA HRONECA. ČO NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE

Prečítajte si  najdôležitejšie  body  poslednej novely zákona o zbraniach a strelive, ktoré prehľadne a stručne zhrnul náš spolupracovník Ing. PAVOL KURUC.
 
PUŠKOHĽADY – NOVINKY  
Informácia o novinkách  anglickej optiky  známej pod označením Hawke Optics.  Ide o zdokonalený rad už doteraz známych puškohľadov (s podrobnejším popisom) ako aj  pozorovacích ďalekohľadoch tejto firmy, ktoré už môžete nájsť i v našich predajniach.  Čitateľ uvíta aj ceny, ktoré sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch.


NASTREĽOVANIE ZBRANE A VYHODNOTENIE ROZPTYLU
V druhej časti článku  jeho autor Ing. PAVOL ŠAREK zoznamuje  najmä poľovníckych strelcov-začiatočníkov  (a možno nielen ich)  s jednoduchým spôsobom nastreľovania zbrane  a spôsobom  ako vyhodnotí rozptyl.  Praktické a užitočné rady  pomôžu strelcovi  ujasniť si vlastné strelecké schopnosti, ale i technické možnosti tej-ktorej zbrane.  Odpovedá tiež na otázky, čo môže spôsobovať chyby a ako sa im vyvarovať.


SLON
Aj keď je slon zástupcom pre nás exotickej  fauny, pozná ho každý. Avšak nie každý vie  zaujímavé podrobnosti z jeho života, ktoré nám vo svojom príspevku približuje jeho autor Mgr. MARTIN KRUG.  Zaujímavé čítanie o zaujímavom spôsobe života slonov, ktoré si  pri pohľade na ne v zoo (alebo v cirkuse) vôbec neuvedomujeme.


ZLOMENÉ REBRÁ... 
Po stopách snežného leoparda... a ďalšie  informácie zo svetovej poľovníckej tlače ponúkame na str. 34. 

ČO BUDEME ZBIERAŤ
Tentoraz si v rubrike Liečivé rastliny všimneme  repík lekársky: síce každý ho pozná, každý vie,  o jeho  výborných liečivých účinkoch, no väčšinu si ho v prírode ani nevšimneme, neraz dokonca  zašliapneme.   Prečítajme si, kedy a ako nám môže pomôcť zmierniť naše neduhy.


DOBRÚ CHUŤ
Ponúkame recept na  špecialitu šéfkuchára MIROSLAVA GABAJA, ktorým je Jelenie  ragú so zeleninou.    Možno vás zaujme aj ďalší  recept a pripravíte si „bažantiu nátierku“.

JÚN V REVÍRI 
Na dvoch stránkach  nájdete termíny lovu, Lov, praktické rady čo  je nevyhnutné sledovať a vykonať  v revíri, na čo sa zamerať pri príprave  Mesiaca poľovníctva a ochrany prírody,  čo je nové v revíri,  Envirokalendár,  Východy a západy Slnka a Mesiaca, Jano, Jano Vajano – starú ľudovú  pieseň, ktorá sa spievala  pri letnom slnovrate  a nakoniec – Veselú bodku.

NAŠA PONUKA
Vyberte si  z našej ponuky puškohľadov, ďalekohľadov,   poľovníckych nožov a rôznych doplnkov, ktoré  uľahčujú pobyt v revíri. Všimnime si  bohatú ponuku  poľovníckej literatúry, DVD a osobitne možno odporučiť  ozdoby na poľovnícke kravaty, ktoré ako  malé umelecké dielo sú originálom.  Nestretnete sa s nimi v každej poľovníckej predajni a pritom o. i. môžu byť aj jedinečným  darčekom vhodným pri každej slávnostnej príležitosti.


 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Z tlače
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Z tlače:
Predstaví sa Vám vydavateľstvo poľovníckej literatúry HUBERTLOV Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Z tlače

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.126 sekund