[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· stefan49:
Náhodne vybratá fotka-stefan49-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Ochrana prírody: Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu
Odoslané dňa: 09. 06. 2005. kým: taki

Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy
 
 
 
 
 
Jozef Chavko,  Bratislava

 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Úrad justičnej a kriminálnej polície
TRNAVA

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu.
 


Ja, dolupodpísaný Jozef Chavko, týmto podávam oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu na základe zistenia nasledovných skutočností:
     Ako zoológ Štátnej ochrany prírody SR a zástupca občianského združenia Ochrana dravcov na Slovensku vykonávam pravidelný monitoring vybraných vzácnych druhov živočíchov, sledujem ich stav vo voľnej prírode a vykonávam manažment ich ochrany. V rámci projektu na záchranu kriticky ohrozeného druhu sokola rároha (Falco cherrug), ktorý Štátna ochrana prírody SR a Ochrana dravcov na Slovensku vykonáva so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) sme s priateľom Andrejom Vďačným dňa 21. mája 2005 v čase medzi 19 00 až 20 30 hod kontrolovali búdku umiestnenú na stožiari vysokého napätia pri obci Dolná Krupá v okr. Trnava.
 
Z predchádzajúcich kontrol tejto búdky sme s viacerými kolegami zistili, že bola po dlhom období konečne obsadená vzácnym druhom – sokolom rárohom. Samica sokola zaletovala do búdky a so samcom sa striedali na inkubovaní vajec. V priebehu kontroly dňa 21.5.05 sme však zistili, že pár sokolov rárohov sa pri búdke už nezdržuje, a preto som sa rozhodol výnimočne vykonať priamu kontrolu búdky na stožiari, aby som zistil príčinu neobvyklej absencie tohto páru. V búdke som našiel opustenú zachladnutú násadu 3 vajec sokola rároha. 
 
Pri podrobnejšej obhliadke som však zistil, že v búdke je čerstvo vyrazený otvor v jednej rovine od spodnej časti búdky a v streche búdky.  V spodnej časti búdky bolo tiež viac ďalších malých otvorov , ktoré  pravdepodobne vznikli streľbou brokovou zbraňou. Väčšie otvory naznačovali, že aj v tomto prípade bola s veľkou pravdepodobnosťou použitá zbraň
najskôr s  S – ballovým projektilom. V záujme zaistenia prvotných dôkazov som z obhliadky hniezdnej búdky vykonal fotodokumentáciu, ktorá je prílohou tohto oznámenia.
 
    Neprítomnosť páru pri búdke s násadou vajec, otvory po projektiloch odôvodňujú podozrenie, že došlo k likvidácii samice, resp. celého páru chránených živočíchov - sokolov rárohov. Ako špecialista na dravé vtáky môžem potvrdiť, že pár sokolov je verný svojmu hniezdisku a v prípade, že má znášku nikdy neopúšťa svoj domovský priestor a zdržuje sa v priamej blízkosti svojej hniezdnej búdky. V priebehu návštevy sme však pár nikde na okolí nepozorovali. Podotýkam, že s veľkou pravdepodobnosťou došlo k nezákonnému odstrelu druhu, ktorý  je na Slovensku ohrozený zánikom, pretože na našom území v tomto roku hniezdi posledných 15 párov. Okrem toho sokol rároh sa považuje za najviac ohrozený druh dravého vtáka Európy.
 
S prihliadnutím na právne predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny (zákon č.543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacie vyhlášky) konštatujem, že v dôsledku zachladnutia 3 vajec došlo k usmrteniu troch jedincov chráneného živočícha, konkrétne jeho vývinového štádia, ktorého spoločenská hodnota je vyhláškou č.24/2003 stanovená na 100 000 Sk za jeden exemplár chráneného živočícha alebo jeho vývinového štádia. Vzhľadom na zistené skutočnosti je teda ujma na životnom prostredí vyčíslená na 300.000,- Sk tak, ako to vyžaduje § 89 ods.14 Trestného zákona.                     
     Za predpokladu, že došlo aj k nezákonnému usmrteniu rodičovského páru, tak celková spoločenská hodnota by dosahovala hodnotu 500 tis. Sk.
     Okrem toho streľbou do búdky na kovovej konštrukcii mohlo dôjsť k vážnym škodám na majetku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), odraz projektilov od kovových častí konštrukcie stožiara mohli vážne poškodiť nosiče elektrických vodičov vysokého napätia, a preto dávam do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní aj trestný čin poškodzovania cudzej veci. Rovnako výroba a náročná montáž búdky si vyžadovala nemalé náklady vo výške okolo 8 000 Sk na jednu búdku, ktoré znášala Štátna ochrana prírody SR a SEPS.
K ďalším škodám bude dochádzať aj na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku súčasného premnoženia škorcov a škrečkov v tomto regióne. Sokol rároh je dôležitým predátorom týchto premnožených druhov a lovom účinne zabraňuje ich zvýšenej koncentrácii. 
     S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené skutočnosti je však jednoznačne preukázané, že doteraz neznámy páchateľ svojim konaním naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 181c ods.1 písm.b), ods.3 písm.a Trestného zákona. Súčasne dávam do pozornosti orgánov činných v trestnom konaní aj trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 182 Trestného zákona.
O vybavení podaného trestného zákona žiadam byť upovedomený v zákonnej lehote.

S pozdravom    
                              Jozef Chavko

V Bratislave 8.júna 2005
 
Niektoré osobné údaje boli z Trestného oznámenia pre účel informovania verejnosti odstránené !

Na vedomie elektronickou poštou:

Inšpekcia životného prostredia Bratislava
S – CHKO Malé Karpaty
Krajský úrad životného prostredia v Trnave
Prezídium Policajného zboru ÚKJP OEKBratislava
Slovenský poľovný zväz  Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Ochrana dravcov na Slovensku
Štátna ochrana prírody SR - Banská Bystrica

Príloha:
fotodokumentácia
 

 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy:
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.068 sekund