[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· oko11:
Náhodne vybratá fotka-oko11-Dama dama

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Štátna správa: ZMENA SPÔSOBU SCHVAĽOVANIA PLÁNOV CHOVU A LOVU DIVIAČEJ ZVERI V ROKU 2007
Odoslané dňa: 02. 02. 2007. kým: taki

Štátna správa SR

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Bratislava 22.01.2007
Číslo: 955/2007-720/28

Vec: Zmena spôsobu schvaľovania plánov chovu a lovu diviačej zveri v roku 2007
 


Ministerstvo pôdohospodárstva SR v súvislosti s výskytom KMO na území SR,
v zmysle ust. § 9 Smernice MP SR č. 354/2000/700 zo dňa 14. 12. 2000 o poľovníckom
plánovaní, štatistike a dokumentácii, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom mení spôsob schvaľovania plánu chovu a lovu diviačej zveri pre rok 2007 nasledovne:
Príloha č. 1 ods. 5 písm. d) citovanej Smernice znie:
Z celkového plánu lovu má na dospelé diviaky a diviačice pripadať od 10 do 30 %, lanštiaky od 20 do 50 % a diviačatá od 50 do 80 %.
V zmysle § 6 cit. Smernice obvodné lesné úrady prerokujú početnosť diviačej zveri a
nákazovú situáciu v rámci svojej pôsobnosti s príslušnou štátnou veterinárnou a potravinovou správou a poľovníckou komisiou OkO - RgO SPZ a určia konkrétne podmienky pre návrh plánu chovu a lovu diviačej zveri a jeho schvaľovanie v roku 2007 tak, aby bola priemerná početnosť diviačej zveri upravená na 7 ks na 1000 ha poľovnej plochy. S podmienkami oboznámia užívateľov poľovných revírov do 15. marca 2007.
V záujme zjednotenia postupu obvodných lesných úradov a užívateľov poľovných
revírov pri uplatňovaní výnimky z času lovu diviačej zveri v roku 2007, ktorú povolilo
Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa § 14 Vyhlášky MPVž SSR č. 172/1975 Zb.
o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu diviačej zveri, pod č. j. 955/2007 - 720/28 zo dňa 22. 01. 2007, určuje nasledovný postup:

A. Pre plánovanie, lov a evidenciu lovu diviačej zveri v období od 1. 2. 2007 do 31.1. 2008

1. V poľovných revíroch, v ktorých diviačia zver nie je bonitovaná a je v nich potrebné
z hľadiska zamedzenia šírenia nákazy KMO loviť diviačiu zver, povolí prvostupňový
orgán štátnej správy jej lov na základe žiadosti užívateľa poľovného revíru v zmysle
§ 29 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov alebo
v rámci monitoringu zdravotného stavu diviačej zveri.

2. V poľovných revírov, v ktorých je chov a lov tejto zveri plánovaný a stavy tejto zveri
prekračujú NKS alebo sú vyššie ako 7 ks na 1000 ha, môžu užívatelia loviť diviačatá a
lanštiaky aj nad schválený plán chovu a lovu tejto zveri podľa potreby, s cieľom
dosiahnuť priemernú početnosť diviačej zveri 7 ks na 1000 ha.

3. Diviačia zver, ulovená v tomto období, sa započíta do plnenia plánov chovu a lovu za
rok 2007.

B. Uvedenou zmenou a určeným postupom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia
poľovníckych predpisov.
Ing. Marián Ondrejčák, v.r.
generálny riaditeľ


Rozdeľovník:

1. Všetky krajské lesné úrady
2. Všetky obvodné lesné úrady
3. Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
4. Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce
5. Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava
6. Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava

 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Štátna správa SR
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Štátna správa SR:
LOV DIVÝCH KAČÍC PO NOVOM ! Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Štátna správa SR

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.068 sekund