[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· mato3006:
Náhodne vybratá fotka-mato3006-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Štátna správa: LOV SLUKY LESNEJ V ROKU 2007
Odoslané dňa: 07. 02. 2007. kým: taki

Štátna správa SR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Bratislava 29. 1. 2007
Číslo: 825/2007-720/21
 
VEC: Lov sluky lesnej v roku 2007 - určenie 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods.1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, prihliadajúc na list Európskej komisie č. D (2006)15524 zo dňa 4. 8. 2006, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

u r č u j e

spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) na území Slovenskej republiky v roku 2007 takto:

1.    Sluku lesnú možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a samostatných bažantniciach (ďalej len „ poľovné revíry“) v súlade s vyhláškou MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v čase do 16. marca do 30. apríla 2007 v celkovom množstve 4000 ks.

2.    Lov možno vykonať brokovou zbraňou len na rannom a večernom ťahu.

3.    Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných povoleniek na poľovačku.

4.    Poľovník môže uloviť v tom istom poľovnom revíri v čase lovu iba 1 sluku lesnú.

5.    V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 50 slúk lesných.

6.    Ulovenie sluky poľovník bezodkladne zaznačí v povolenke na poľovačku a oznámi jej ulovenie bezodkladne aj poľovníckemu hospodárovi.

7.    Užívateľ poľovného revíru odníme vydané povolenky na poľovačku na lov slúk, ak by hrozilo, že ďalším lovom bude prekročený limit 50 slúk lesných na l poľovný revír.

8.    V záujme dodržania celkového množstva slúk povoleného pre lov v roku 2007, poľovnícky hospodár nahlási počet ulovených slúk v celom poľovnom revíri za predchádzajúci týždeň príslušnému obvodnému lesnému úradu vždy v nasledujúci pondelok. Spôsob oznamovania počtu ulovených slúk určí príslušný obvodný úrad.

9.    Obvodné lesné úrady oznámia počty ulovených slúk za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti Ministerstvu pôdohospodárstva SR, sekcii lesníckej, odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva elektronicky, narastajúcim spôsobom, vždy v nasledujúci utorok, do 12. 00 hod na adresu sekretariátu riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva- silvia.sarmanyova@land.gov.sk   

10.    Ministerstvo zruší povolenú výnimku na lov sluky lesnej v prípade, že by lov mal prekročiť celkové povolené  množstvo 4000 ks. O zrušení povolenej výnimky budú okamžite informované všetky obvodné lesné úrady .

11.    Súhrnnú informáciu o počte ulovených slúk spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti zašlú Obvodné lesné úrady písomne ministerstvu do 30. mája 2007.

12.    Kontrolu lovu slúk a dodržiavania tohto postupu vykonajú poľovnícki hospodári, členovia poľovníckej stráže a zamestnanci obvodných lesných úradov a krajských lesných úradov priebežne, počas doby lovu.

13.    Pri love a manipulácii s ulovenými slukami platia Mimoriadne núdzové opatrenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, č.k. mno -2344/2006 zo dňa 16. 8. 2006.

14.    O tejto úprave spôsobu lovu sluky lesnej v roku 2007 budú bezodkladne informovať obvodné lesné úrady vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.


Ing. Marián Ondrejčák
generálny riaditeľ
 
Doručuje sa:
Krajské lesné úrady
Obvodné lesné úrady
Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce
LPM Ulič
Štátne lesy TANAP-u


Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia SR
 
 
 

 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Štátna správa SR
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Štátna správa SR:
LOV DIVÝCH KAČÍC PO NOVOM ! Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Štátna správa SR

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.067 sekund