[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· Ferry:
Náhodne vybratá fotka-Ferry-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Žilinský kraj: ZO DŇA NA DEŇ KRIMINÁLNIKOM – skutočný prípad
Odoslané dňa: 19. 04. 2007. kým: taki

Právne prípady


Poľovníctvo patrí medzi jednu z najstarších činností i vášní človeka. Pri výkone práva poľovníctva sa poľovník riadi nielen nespočetnými zákonmi a predpismi, ale vedie ho hlavne jeho pokora a úcta k prírode, cieľavedomosť a svedomie. Priblížime Vám, do akých problémov sa môže poľovník dostať pre svoju snahu, zanietenosť a dobromyselnosť. Posúďte sami, či ide len o neznalosť zákonov (aj zo strany štátnych orgánov a inštitúcií), alebo už ide o zlomyseľnosť a neochotu priznať si pochybenie. Tento prípad si Vám dovoľujeme predložiť len ako informáciu. Prosíme, venujte mu pozornosť. Múdry sa poučí zo škody iných ....

Poľovníctvo je krásny koníček, ktorým si väčšina z nás kompenzuje pracovné stresy a niekedy aj stresy v rodine. Hľadáme v ňom relax, oddych, spojenie príjemného s užitočným. Pohyb v prírode v každom ročnom období pôsobí nielen na psychiku, ale zároveň sa podpíše na telesnej kondícii. Poľovníctvo je široký pojem a obsiahnuť ho v celom rozsahu snáď ani nie je možné, pokiaľ sa mu nevenujeme profesionálne. Preto sa väčšina poľovníkov zameria na jednu oblasť poľovníctva, ktorú potom rozvíja teoreticky aj prakticky. Niekomu učaruje biológia zveri, inému strelectvo a veľa je takzvaných psíčkarov, ktorí svoj poľovnícky život zasvätili psíkom. Tak, ako na streľbu treba zbraň, tak pre výcvik psa - brlohára je nevyhnutná líška. A pokiaľ sa výchove brlohárov chce niekto venovať naplno, je prirodzené, že pokiaľ má na to podmienky, snaží sa zaobstarať si svoju líšku. Ale ozaj je to také prirodzené? Skúsme sa pozrieť na jeden takýto „prirodzený“ prípad.
Jeden poľovník – nazvime ho Vlado – poľovnícky hospodár istého PZ v strede Slovenska nie je žiadny nováčik. Poľovníctvu sa Vlado nevenuje 5 rokov a ani 10. Učarovali mu psy a sokoliarstvo. Na dvore svojho rodinného domu choval pre potreby výcviku psov dve líšky.
Činil tak, ako viacerí z nás, pretože zákon nám to ukladá. K výkonu poľovného práva musíme mať psov poľovne upotrebiteľných. A k výcviku brlohára líška patrí. Riadne sa o ne staral, líšky boli veterinárne ošetrované, v dobrom zdravotnom stave a kondícii. Vlado ich používal nielen pre svoje psíky, ale aj pre iné psy z PZ a naučili sa k nemu chodiť aj z iných okresov. Jedného rána však dostal inú návštevu. Tiež sa zaujímala o líšky, ale mala v ruke príkaz na domovú prehliadku v ktorom stálo citujem:

„Kriminálna polícia OR PZ ... vykonala operatívne šetrenie trestných činov porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a), b) Tr. zák. a trestného činu pytliactva podľa § 310 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák., pričom z operatívnych poznatkov vyplynulo dôvodné podozrenie z citovaných trestných činov. Bolo zistené, že Vladimír  .... v súčasnosti chová najmenej dva chránené živočíchy a to sovu dlhochvostú a krkavca čierneho, ktoré by sa mali nachádzať vo voliérach na dvore rodinného domu č. ... v obci ....... . V dome by sa mali nachádzať preparáty exemplárov chránených živočíchov pochádzajúcich z nelegálneho lovu. V zajatí a bez povolenia chová líšky hrdzavé, pričom chov týchto zvierat podlieha povoleniu, ktoré Vladimír ..... nemá. Je možné, že v dome a priľahlých priestoroch sa môžu vyskytovať i ďalšie veci pochádzajúce z trestnej činnosti takéhoto charakteru.“

Bolo 18. januára 2007, 6 hodín ráno. Vlado už nebol doma, takže prvý stres zostal na jeho manželke a dcére, ktorá odchádzala do školy. Aby neodniesla nejaký dôkaz, policajti jej pre istotu prehľadali školskú tašku. Sedem policajtov prehľadalo dom a priľahlé priestory a zaistili „stopy“.

Zápisnicu o vykonaní domovej prehliadky si môžete pozrieť TU.

Následne bol Vlado predvedený na výsluch. Policajti ho odviedli z pracoviska. Asi bežný postup pri zločincoch, ale výsledky domovej prehliadky tomu nenasvedčovali. A aby si zločinec nerobil ilúzie o úteku, pripútali ho želiezkami k stene. Teda asi psychická príprava na výsluch.

Zápisnicu z výsluchu si môžete pozrieť TU.

20. 2. 2007  Vlado svoju výpoveď doplnil.

Zápisnicu z výsluchu si môžete pozrieť TU.


Z výpovede pracovníčky Obvodného úradu Životného prostredia sa dozvedáme, že bola pri zaistení dvoch exemplárov líšky obyčajnej, o ktoré bolo dobre postarané a jedného exempláru tchora stepného.

Výpoveď pracovníčky Obvodného úradu Životného prostredia si môžete pozrieť TU.

Pracovníčka Obvodného úradu Životného prostredia svoju výpoveď doplnila 2. 2. 2007.

Doplnenie výpovede si môžete pozrieť TU. Dozviete sa, že Vlado žiadal o povolenie a legalizáciu chovu líšok.

Ďalej boli nájdené pierka z výra skalného a ďalšie pierka. Z tchora stepného sa nakoniec vykľula Vladova fretka, čo je však v súčasnosti jedným z predmetov skúmania súdneho znalca. Skúmať sa budú pierka, trofeje, sokoliarske rukavice ...

Uznesenie o znaleckom posudku si môžete prečítať TU.

Na základe „stôp“ zaistených pri prehliadke, začal vyšetrovateľ OO PZ v ... 18. 1. 2007 Vlada  uznesením stíhať:
1.    ako obvineného za prečin  „pytliactvo“ podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona lebo ako hospodár PZ .... od presne nezistenej doby do dňa 18. 1. 2007 do 06,00 hod. neoprávnene bez povolenia prechovával vo voliére vo dvore svojho rodinného domu dva kusy „líšky obyčajnej“, čím porušil ustanovenia Zákona č. 543/ 2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny,
2.    ako obvineného za prečin „nepovolená výroba liehu“ podľa § 253 ods. 2 Trestného zákona,
keďže bolo nájdené aj zariadenie na výrobu liehu.

Presné znenie Uznesenia si môžete prečítať TU.


Aké bolo Vladove prekvapenie, keď už na druhý deň, teda 19. 1. 2007 boli papierovo vrátené 2 ks „líšky obyčajnej“ poľovníckemu združeniu s odôvodnením že sú nepotrebné pre ďalšie konanie a že nie je pochybnosť o práve menovaného na tieto veci (líšky neopustili svoje voliéry).

Uznesenie o vrátení líšok si môžete prečítať TU.

Voči uzneseniu podal Vlado  v zákonnej lehote sťažnosť a osobne ju doručil 22.1. 2007 na OO PZ, kde potvrdili jej príjem. Následne dňa 26. 1. 2007 zaslal odôvodnenie svojej sťažnosti.

Plné znenie odôvodnenia sťažnosti si môžete prečítať TU.

Sťažnosť ležala vyšetrovateľovi na stole a ten 16. 2. 2007 (!!!)odmietol Vladovi nahliadnuť do spisu s odôvodnením, že nie je nič nové. Následne Vlado osobne doručil kópiu sťažnosti na okresnú prokuratúru, kde potvrdili jej príjem. Vyšetrovateľ odovzdal spis prokuratúre 2. 3. 2007 (!!!). Od podania odôvodnenia sťažnosti uplynulo 35 dní.

Na základe sťažnosti okresná prokurátorka vypustila  v skutku 1 neuveriteľnú „červenú časť“ a skutok č.2 v celku.

Skutková časť uznesenia teda po rozhodnutí prokurátorky znie:

1.    ako obvineného za prečin  „pytliactvo“ podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona
lebo ako hospodár PZ .... od presne nezistenej doby do dňa 18. 1. 2007 do 06,00 hod. neoprávnene bez povolenia prechovával vo voliére vo dvore svojho rodinného domu dva kusy „líšky obyčajnej.

Proti tomuto uzneseniu už nie je sťažnosť prípustná. Môžete si ho prečítať TU.


Takže v skutkovej časti uznesenia už ani len nie je definované, čo Vlado porušil.

V zmysle ustanovenia § 310 Trestného zákona, skutkovú podstatu trestného činu pytliactva naplní ten, kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby, alebo loví zver alebo ryby v čase ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V § 2 pís. 1) Trestného zákona sa však píše:

Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon“.

Aké sú teda zákonné dôvody Vladovho stíhania? Ulovil líšky hrdzavé nepovoleným spôsobom? Alebo v čase ochrany? Prechovával snáď zver neoprávnene ulovenú alebo nájdenú? Čo je teda predmetom stíhania a znaleckého skúmania?

Ja nemám právnické vzdelanie, ale tu mi zastáva rozum. To teda vyšetrovateľ ani len nemusí definovať čo som porušil a začne voči mne stíhanie? A tomuto hovoríme právny štát. A čo má teda robiť obyčajný človek, keď na právnikov jednoducho nemá?

Zhrňme si, čo sa vlastne stalo. Vlado choval doma dve líšky. Jednu dostal od kolegu, druhú postrelil a doma ju vyliečil. Obe potom choval s patričnou veterinárnou starostlivosťou pre potreby výcviku poľovne upotrebiteľných psov. Niekomu to klalo oči a oznámil to orgánom činným v trestnom konaní. Ani orgány SPZ, ani príslušný Úrad životného prostredia a ani Regionálna veterinárna a potravinová správa pritom nevydávajú povolenie na chov líšok v zajatí. Nejedná sa totiž o chránený druh živočícha. Trochu divne potom vyznieva skutočnosť, že líšku, ktorá nemá stanovenú dobu hájenia môže po celý rok loviť každý poľovník, ktorý má patričnú povolenku a poľovnícky hospodár dokonca bez nej, jej chov za účelom výcviku psov je však posudzovaný ako prečin pytliactva.  Ešte by som pochopil, keby ich Vlado choval v nevyhovujúcich  podmienkach a tým ich týral. To sa však nestalo. Tak o čo tu vlastne ide? Nepriznať pochybenie a zodpovednosť presunúť na súd? Ak sa to stane, súd vo veci rozhodne a uloží dajme tomu pokutu, v tomto momente je jedno z akého dôvodu. Táto pokuta sa dostane do Vladovho registra trestov a objaví sa pri predĺžení platnosti poľovného lístka a zbrojného preukazu. Dôsledky iste nemusím zdôrazňovať. Jeho poľovnícka kariéra tým na obdobie do zahladenia trestu končí. Prípad bude vyriešený a zabudnutý, pochybenia štátnych orgánov zdôvodnené, odmeny neohrozené. Ale ako k tomu príde obyčajný človek? Za čo vlastne trpí? Konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Každý robí chyby, ale nie každý si ich vie aj priznať. A na „neomylnosť“ potom dopláca niekto iný.
Ešte stále si myslíte, že chov líšok pre potreby výcviku poľovne upotrebiteľných psov je samozrejmosťou?

Sám som zo zvedavosti zavolal na RVPS v Liptovskom Mikuláši, kde mi ochotne vysvetlili, že chov líšok nepodlieha schvaľovaciemu, ale iba oznamovaciu konaniu. Teda že mi netreba povolenie, len im mám doručiť oznámenie o chove líšok pre účely výcviku poľovníckych psov. Tak kde je pravda?

Prípad nie je do súčasnej doby uzavretý.  O jeho vývoji Vás budeme na stránkach Poľovníckej informačnej databázy priebežne informovať.

Ing. Ján Hečlo
regionálny redaktor 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Právne prípady
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Právne prípady:
ČO OČAKÁVAM OD NOVÉHO ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE ? Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Právne prípady

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.074 sekund