[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· OlympusSP550UZ:
Náhodne vybratá fotka-OlympusSP550UZ-

Naposledy nahrali:
· ollab
· jomarko
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Zbrane: Litorální ekosystémy, lov zvěře a netoxické střelivo
Odoslané dňa: 10. 01. 2008. kým: taki

ZbraneDoba, která nás dělí od termínu přechodu z olověných broků k brokům z netoxických materiálů při lovu vodního ptactva, se stále zkracuje. Zákon o myslivosti hovoří jasně: posledním dnem, kdy budeme moci vyrazit na lov vodní pernaté zvěře s „normálními“ brokovými náboji, je 31. prosinec 2010. Poté již budeme při tomto lovu povinni používat náboje plněné broky z alternativních materiálů – z oceli, bismutu, zinku nebo wolframu. Ministerstvo zemědělství ČR má zájem o to, aby u nás přechod na netoxické střelivo proběhl hladce, a snaží se informovat naše myslivce o změně, která je čeká. V loňském roce vydalo informační brožuru Netoxické broky v teorii a praxi a podpořilo seminář „Litorální ekosystémy, lov zvěře a netoxické střelivo“, který se konal ve dnech 29.–30. listopadu 2007.

Seminář zorganizoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou České zemědělské univerzity Praha, firmou Sellier & Bellot, a. s., Českomoravskou mysliveckou jednotou a Lesy České republiky, s. p.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI ...
Známé přísloví „těžko na cvičišti, lehko v boji“ bude nesporně platit i v případě střelby náboji plněnými ocelovými broky. Účastníci semináře si to mohli ověřit ve čtvrtek 29. listopadu na střelnici Vráž (LČR, Lesní závod Konopiště).
Na střelnici nejprve proběhly úvodní přednášky o střelivu s netoxickými broky. Pracovníci a. s. Sellier & Bellot seznámili přítomné s vlastnostmi střeliva s neolověnými střelami a se sortimentem, který jejich firma v této oblasti nabízí. Sellier & Bellot má ve svém výrobním programu čtyři typy nábojů s ocelovými broky a jeden typ se zinkovými broky.
Po teorii bylo možné vyzkoušet si v praxi náboje s ocelovými broky. I zkušeným střelcům chvíli trvalo, než „se chytli“ a přiblížili se střeleckým výkonům, které standardně podávají se střelivem s olověnými broky. Je jasné, že kdo bude chtít být s ocelovými broky lovecky úspěšný, bude muset strávit nějaký čas tréninkem na střelnici ...

TEORETICKÁ ČÁST SEMINÁŘE

Na pátek 30. listopadu byly naplánovány přednášky v zasedací místnosti LDF ČZU v Praze. Účastníky semináře v ní jménem hostitele přivítal doc. ing. Miloslav Vach, CSc., moderátorem byl ing. František Havránek, CSc., z VÚLHM.
Jako první vystoupil prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., z Fakulty životního prostředí ČZU Praha, který měl připraven referát na téma rozšíření a početnost vodní pernaté zvěře vázané na litorální pásmo v ČR. Zaměřil se na výsledky mapování výskytu jednotlivých druhů vodní pernaté zvěře v letech 1973–1977, 1988–1989 a 2001–2003, na jejichž základě popsal u vyjmenovaných druhů vývoj početnosti a rozšíření.
Další přednášející, jímž byl doc. ing. Jaroslav Červený, CSc., z LDF ČZU Praha, se zabýval především vetřeleckými druhy savců. Postupně věnoval pozornosti nutrii, psíkovi mývalovitému, mývalovi severnímu a norkovi americkému. Zmínil se o jejich současném výskytu na území ČR a vlivu na faunu litorálních ekosystémů. Za nejnebezpečnější druh označil norka amerického. Konstatoval, že naše legislativa omezuje lov vetřeleckých druhů, což by při její případné úpravě bylo nutné změnit.
Ing. Luděk Králíček, pracovník sekretariátu ČMMJ, krátce navázal na svého předřečníka informací o predátorech ryb z pohledu historie (volavka, norek evropský, vydra, kormorán aj.)
RNDr. Jiří Pykal z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR poté přednesl informaci o Dohodě o ochraně africko-euroasijských stěhovavých ptáků (AEWA), která vstoupila v platnost v r. 1999. Dohoda je důležitým dokumentem celosvětové ochrany přírody. Zabývá se ochranou 235 druhů ptáků ekologicky závislých na vodě. K základním bodům programu AEWA patří ochrana přirozeného prostředí jednotlivých druhů, kontrola lidských aktivit ve vztahu ke sledovaným druhům, monitoring, výzkum, vzdělávání, předávání informací a praktické využívání poznatků. ČR se k dohodě připojila 1. 9. 2006. AEWA jednoznačně podporuje přechod od olověných broků k brokům z netoxických materiálů.
Na Slovensku proběhl před několika lety výzkum, během něhož byly bažantí zvěři jednorázově podány olověné broky a byl sledován jejich vliv na reprodukci bažantů. Informovala o tom ing. Denisa Vladárová ze Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře. Výsledky neprokázaly vliv olova na reprodukční schopnosti bažantí zvěře. Přednášející však konstatovala, že by bylo potřeba experiment zopakovat, aby bylo možné získat reprezentativnější výzkumný materiál.
Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc., z Veterinární ošetřovny pro malá zvířata Přibyslav hovořil o intoxikaci olovem a rtutí u spárkaté zvěře a zajíce.
Ing. Vladislav Badalík, spoluautor informační publikace Netoxické broky v teorii a praxi, se zaměřil na používání broků z neolověných materiálů ve světě, jejich vlastnosti, porovnání s olověnými broky, využití v lovecké střelbě apod. (Svět myslivosti č. 2/2007). Konstatoval, že lovci budou muset v praxi přihlížet ke specifikům neolověných broků:
-    nelze je použít ve starších zbraních v horším technickém stavu nebo se slabostěnnými hlavněmi, velkým zahrdlením apod.,
-    je třeba počítat s tím, že se přibližně o čtvrtinu zkracuje účinný dostřel. Při střelbě do vzdálenosti 30 m a volbě přiměřeně větších broků je účinek v cíli srovnatelný s broky olověnými,
-    z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti je třeba počítat se zvýšenou tendencí odrazu (zejména od vodní hladiny),
-    cena neolověných broků je přibližně o 30 % vyšší než cena broků olověných.

Posledním přednášejícím byl ing. František Havránek, CSc., jenž se s ing. Badalíkem podílel na přípravě brožury Netoxické broky v teorii a praxi. Svůj referát týkající se ohrožení divokých kachen otravou olověnými broky v našich podmínkách opřel o výsledky pitev žaludků kachny divoké z honiteb v ČR (výzkum proběhl před 10 lety), experimentálního podávání olověných broků kachnám a sledování rychlosti, s jakou kachna dokáže brok strávit. Ing. Havránek uvedl, že až 35 % volně žijících kachen může být postiženo různým stupněm intoxikace olovem po pozření olověných broků. Přechod od olověných broků k brokům z alternativních materiálů tudíž není neopodstatněný.
Po přednášce ing. Havránka byl účastníkům semináře promítnut dokumentární film natočený v produkci AEWA o účincích olověných broků na organismus vodní pernaté zvěře.

CO TAKHLE ZAJÍT NA STŘELNICI?
Přestože s neolověnými broky půjdeme na kachny až v r. 2011, není na místě mávnout nad tím nyní rukou. Čas běží velmi rychle. Zodpovědný myslivec by měl ověřit způsobilost své zbraně ke střelbě broky bez obsahu olova a na střelnici by si měl střelbu novým typem střeliva vyzkoušet. Je to lepší, než zažít na lovu nemilé překvapení ...

Pre  Poľovnícku informačnu databázu napísal:

šéfredaktor Svetu Myslivosti - Ing. David Vaca, Ph.D.


 


 


 


 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Zbrane
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Zbrane:
Spoľahlivé „zetky“ Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Zbrane

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.075 sekund