[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· cerebellum:
Náhodne vybratá fotka-cerebellum-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Správy: OCHRANÁRI ROKOVALI S POĽOVNÍKMI O SPOLUPRÁCI
Odoslané dňa: 12. 03. 2008. kým: taki

Správy

V stredu 5. marca 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a zástupcov mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Cieľom stretnutia bolo dohodnúť konkrétne spoločné kroky v boji proti nelegálnym zástrelom dravých vtákov.


V minulom roku sme zaznamenali 8 prípadov, kedy došlo k usmrteniu 12 jedincov chránených druhov. Alarmujúce sú ďalšie tri prípady, v ktorých došlo k útoku na kriticky ohrozený druh - orla kráľovského; na Podunajskej rovine boli vystrieľané hniezda dvoch párov, iný pár sa stal obeťou streľby v Malých Karpatoch. Jednu postrieľanú samicu orla kráľovského nájdenú pri hniezde s piatimi brokmi v tele sa našťastie podarilo zachrániť a vypustiť do voľnej prírody,“ povedal Michal Noga z RPS.
    Z vyjadrení SPZ vyplýva, že Slovenský poľovnícky zväz netoleruje a ani netoleroval akékoľvek správanie poľovníkov inklinujúce k porušovaniu zákona nielen o poľovníctve, ale aj proti zákonu o ochrane prírody a krajiny. Podľa Stanov SPZ zväz a jeho organizačné jednotky v spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného prostredia. Okrem toho sú členovia SPZ podľa povinní dodržiavať predpisy o ochrane prírody.
    „Medzi poľovnú zver s celoročnou ochranou patria aj 3 druhy dravcov a to myšiak hôrny, myšiak severský a jastrab lesný. Na ich ochranu sú užívatelia poľovných revírov a poľovných pozemkov povinní chrániť ich životné prostredie, najmä hniezdiská a zakazuje sa strieľať pernatú zver v hniezdach a vystrieľovať hniezda. To znamená, že SPZ nielen chráni dravú pernatú zver, ale má evidentný záujem aj na objasnení a došetrení každého nelegálneho zástrelu dravcov, na čo sme už upozorňovali aj pri predchádzajúcich prípadoch a nie je nám zrejmé  z akých dôvodov prípady neboli doriešené. Odmietame akékoľvek obviňovanie našej organizácie ako celku a sa napriek všetkému potvrdí, že takúto neetickú a nelegálnu činnosť vykonali naši členovia, sme pripravení voči ním zakročiť čo najprísnejšie.
    Dovolíme si ďalej povedať, že človek, ktorý vykoná trestný čin proti zákonu o ochrane prírody a krajiny, alebo zákona o poľovníctve, by si mal byť vedomý, že pri jeho odhalení, ako jeden z postihov mu hrozí, že do konca života nemôže byť držiteľom zbrane a nebude môcť vykonávať právo poľovníctva. Predpokladáme, že pre skutočného poľovníka je takáto výstraha dostatočným mementom,
“ informujú PaeDr. Imrich Šuba a Ing. Štefan Engler z SPZ.
Jozef Chavko z RPS dodáva: „Súčasný stav usmrcovania dravých vtákov a sov nezákonným odstrelom, vrátane vystreľovania hniezd a kladením otrávených návnad predovšetkým v nížinných biotopoch na celom území Slovenska, je neúnosný a má stále hrozivejšie rozmery.  Dôsledky majú významný dopad na stabilitu populácií vzácnych ohrozených druhov. Narastajúci počet zástrelov a prípadov trávenia je zásadnou prekážkou a významným obmedzením možnosti prežívania dravcov vo vhodných reprodukčných biotopoch aj kriticky ohrozenými druhmi, najmä orlom kráľovským, sokolom  rárohom, sokolom kobcovitým  a stále viac ohrozeným jastrabom lesným. Bude dôležité nájsť východisko aj v súvislosti so závažným celosvetovým problémom poklesu biodiverzity a nárastu zániku rôznorodosti živých organizmov na našej planéte“.
Problém je natoľko významný, že jeho riešenie podporila aj Európska komisia viacerými projektmi, napríklad aj v rámci v súčasnosti prebiehajúceho projektu na záchranu kriticky ohrozeného druhu sokola rároha, financovaného v rámci programu LIFE.
     Z vyššie uvedených dôvodov sa SPZ a RPS dohodli na spolupráci, ktorá môže byť cestou k eliminácii nezákonných zásahov proti zákonu o poľovníctve a proti zákonu o ochrane prírody a krajiny.Ďalšie informácie poskytnú:
za RPS: Jozef Chavko na t.č. 0903 768 394
za SPZ: PaedDr Imrich Šuba na t.č. 02/ 57 20 33 12, Ing. Štefan Engel na t.č. 02/ 57 20 33 23
 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Správy
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Správy:
POĽOVNÍKA ZNÁSILNILI NA POSEDE Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Správy

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.072 sekund