[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· roman123:
Náhodne vybratá fotka-roman123-

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Správy: „STAV MEDVEDEJ POPULÁCIE NA SLOVENSKU“
Odoslané dňa: 17. 07. 2008. kým: taki

Enviro
Dostalo sa mi tej cti, že ma pán Emil Rakyta požiadal o kontrolu svojich výpočtov medvedej populácie na Slovensku, ktorými vypočítal stav nad 1000 jedincov v roku 2008.  Aby som určil priemerný index rastu medvedej populácie bez regulačného lovu, vytvoril som model jej vývoja za obdobie 35 rokov. Pre stanovenie indexu som následne zobral do úvahy posledných 10 rokov modelu.


Východiská:
Počiatočný stav 2 jedince z toho: Medvieďa – medvedica    1ks        
Medvieďa – medveď          1ks    
Pohlavná dospelosť:   
5 rokov veku
Obdobie plodnosti:       
do 20 rokov veku (16 rokov)
Cyklus vrhu:            každé 3 roky 1 – 3 mláďatá
Prírastok:           
prežije 1 mláďa z vrhu (striedavo samec a samica)
Modelové obdobie:       
35 rokov


Zvolil som si nasledovné ciele:

1.    Modelovo zistiť pravdepodobné percentuálne zloženie medvedej populácie na Slovensku  a aplikovať ho na rok 1931 pri predpokladanom stave 20 jedincov.
2.    Modelovo zistiť pravdepodobný počet medveďov v a zloženie populácie v roku 1961.
3.    Modelovo zistiť pravdepodobný počet medveďov v a zloženie populácie v roku 2008.
4.    Porovnať výsledky s poľovníckou štatistikou, štatistikou štátnej ochrany prírody a štatistikou mimovládnych organizácií.


CIEĽ 1

Modelovo zistiť pravdepodobné percentuálne zloženie medvedej populácie na Slovensku  a aplikovať ho na rok 1931 pri predpokladanom stave 20 jedincov

Postup:

Modelové podmienky sú horšie ako prirodzené podmienky. Vypočítaný stav by mal byť nižší alebo rovnaký ako reálny počet medveďov. Pre cieľ 1 - zistenie štruktúry medvedej populácie to však nie je podstatné. Pre určenie pravdepodobného zloženia populácie som skúmal rast populácie v období 35 rokov a percentuálne vyjadril výsledné zloženie populácie ako priemer za posledných 10 rokov modelu. Ako vidieť z tabuľky „RAST MEDVEDEJ POPULÁCIE BEZ REGULAČNÉHO LOVU ZA OBDOBIE 35 ROKOV“, v priebehu modelového obdobia 35 rokov sa do plodného veku dostalo celkom 18 medvedíc (vrátane matky), ktoré odchovali z predpokladaného počtu 100 – 130 narodených medvieďat spolu len 55 medvieďat. Štyri medvede uhynuli vo veku 25 rokov. Zámerne som volil horší variant a teda že sa ako prvé mláďa narodí samec a až v druhom vrhu medvedica. Takisto zámerne som začal s párom medvieďat a nie dospelých medveďov.

Rast populácie je uvedený „GRAFICKOM ZNÁZORNENÍ VÝVOJA MEDVEDEJ POPULÁCIE V PRIEBEHU 35 ROKOV BEZ REGULAČNÉHO LOVU“. Je z neho možné vidieť presné vekové aj pohlavné zloženie populácie pre každý rok modelu. Nasledovná tabuľka predstavuje pomer pohlavia a vekového zastúpenia medveďov po 35 rokoch.


Počet medveďov po 35 rokoch
 
Model
Medvede
Medvedice
Spolu
ks
Ks
ks
medvieďa
3
3
6
1 – 4 roky
7
9
16
5 – 10 rokov
9
8
17
11 – 20 rokov
6
5
11
21 – 25 rokov
1
2
3
Spolu
26
27
53
Vekové zloženie medvedej populácie ako priemer za posledných 10 rokov modelu

 
 
Medvede
Medvedice
Spolu
ks
ks
ks
medvieďa
1,8
1,8
3,6
1 – 4 roky
5,6
5,7
11,3
5 – 10 rokov
4,6
5,6
10,2
11 – 20 rokov
3,8
4,1
7,9
21 – 25 rokov
1,0
0,5
1,5
Spolu
16,8
17,7
34,5
 
 

Percentuálne vyjadrenie pravdepodobného pomeru pohlavia a vekového zloženia medvedej populácie

 
 
Medvede
Medvedice
Spolu
%
%
%
medvieďa
5,2
5,2
10,4
1 – 4 roky
16,3
16,5
32,8
5 – 10 rokov
13,3
16,3
29,6
11 – 20 rokov
11
11,9
22,9
21 – 25 rokov
2,9
1,4
4,3
Spolu
48,7%
51,3%
100%
 

Pomer je vypočítaný z posledných 10 rokov modelu. Z percentuálneho vyjadrenia vyplýva, že 59,4% populácie medveďov je v plodnom veku. Nedospelé jedince sú zastúpené 43,2 percentami. Pomer pohlavia je mierne v prospech medvedíc.

 
 
Grafické vyjadrenie vekovej štruktúry medvedej populácie
Podľa vypočítaného všeobecného percentuálneho zastúpenia jednotlivých vekových kategórií môžeme určiť pravdepodobnú štruktúru medvedej populácie v roku 1932. Odhad vtedy kriticky nízkych stavov udáva 20 jedincov. 


Pravdepodobné zloženie medvedej populácie na Slovensku v roku 1932

 
1932
Medvede
Medvedice
Spolu
ks
ks
ks
medvieďa
1
1
2
1 – 4 roky
3
4
7
5 – 10 rokov
3
3
6
11 – 20 rokov
2
2
4
21 – 25 rokov
1
0
1
Spolu
10
10
20


Grafické vyjadrenie vekovej štruktúry medvedej populácie v roku 1932
CIEĽ 2

Modelovo zistiť pravdepodobný počet medveďov a zloženie populácie v roku 1961.


V snahe predísť obvineniu z nereálnych vstupných podmienok som modelové východiská zvolil zámerne ako najhorší možný variant. Pohlavná dospelosť a prvý vrh u medvedíc môže nastať už v 4 roku života a cyklus vrhu mláďat môže byť 2 roky. Takisto prežitie 1 mláďaťa z vrhu je veľmi nízke číslo. Do úvahy som vzal prirodzený úhyn, mortalitu následkom kolízií s dopravnými prostriedkami i možný nelegálny lov. Na zistenie pravdepodobného stavu medveďov na Slovensku v roku 1961 využijem modelovú tabuľku pre rast medvedej populácie s tými istými východiskami ako v cieli 1. Od roku 1962 bol povolený regulačný odstrel, vo výpočte do roku 1961 s ním teda neuvažujem.

Základn

 
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť.

· Viac o Enviro
· Iné články od: taki


Najčítanejšie články Enviro:
„STAV MEDVEDEJ POPULÁCIE NA SLOVENSKU“ Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač

 Poslať tento článok priateľovi, známemu Poslať tento článok priateľovi, známemu


Súvisiace témy

Enviro

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.105 sekund