Poľovníctvo Lesov SR, š.p. Banská Bystrica v číslach
Dátum: 2005-08-22 19:58:34
Vec: Lesy SR


 
 
 
 
 
Poľovná plocha a revíry
 
 
 
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica spravujú 905 500 ha poľovných pozemkov, čo je 20 %  z výmery poľovnej plochy Slovenska. Právo poľovníctva Lesy SR v r. 2004 vykonávali v 138 režijných revíroch s celkovou výmerou 530 tis ha, čo predstavuje 7,7 % podiel z celkového počtu poľovných revírov a 12,0 % podiel z výmery poľovnej plochy v SR. V režijných poľovných revíroch je 387 tis. ha – 43% poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Priemerná výmera poľovného revíru je 3 840 ha. Pritom 3 revíry majú výmeru vyše 20 tis. ha, 5 revírov má výmeru 10 až 20 tis. ha a 21 revírov má výmeru 5 – 10 tis. ha. Režijné revíry Lesov SR predstavujú jadrá viacerých poľovných oblastí na Slovensku a pozitívne ovplyvňujú chov zveri v okolitých poľovných revíroch. Z celkového počtu 138 režijných revírov je 10 zverníc a 10 bažantníc.
Výkon práva poľovníctva je prenajatý iným subjektom a organizáciám na výmere 518 tis. ha  - 57 %  poľovných pozemkov v správe Lesov SR. Poľovné pozemky v správe Lesov SR sú prenajaté v 850 poľovných revíroch, z čoho je 91 poľovných revírov s majoritou Lesov SR.
 


Poplatkový lov zveri
 
Medzi hlavné priority obhospodarovania režijných poľovných revírov patrí aj  realizácia poplatkového lovu zveri. Lesy SR sú najväčším predajcom poplatkových poľovačiek na Slovensku a ponúkajú lov 6 hlavných druhov zveri (srnčia, jelenia, danielia, muflónia, diviačia a bažantia) a 8 vedľajších druhov (medveď, vlk, jazvec, bažant kráľovský, jariabok, kačica, sluka a zajac). Podľa požiadaviek hostí zabezpečujú Lesy SR pri poľovačkách kompletné služby a ubytovanie vo vlastných zariadeniach od luxusných poľovníckych zámkov cez  horské hotely až po poľovnícke chaty  hlboko v horách.
V roku 2004 sa v režijných revíroch Lesov SR zúčastnilo individuálnych poplatkových poľovačiek 1 270 poplatkových hostí, z ktorých bolo 875 hostí úspešných. Hostia strávili v poľovných revíroch spolu 3 200 dní a ulovili spolu 1 033 kusov raticovej zveri. Ďalej sa na 200 spoločných poplatkových poľovačkách zúčastnilo spolu 2150 hostí.  
 
Početné stavy a lov zveri
           
Početné stavy a úlovok vybraných druhov zveri v revíroch Lesov SR v r. 2004 (podľa podkladov poľovníckej štatistiky SR)
 
 
Druh zveri
JKS
 
SR
Lesy SR
% podiel
Jelenia
  38 264   7 442
19%
Srnčia
  84 547   6 423
8%
Diviačia
  27 415   4 021
15%
Danielia
    7 475   2 750
37%
Muflónia
    8 562   2 628
31%
Bažan
180 105 11 917
7%
Medveď
 
 
26%
 
Druh zveri
Lov spolu
% podiel
 
SR
Lesy SR
% podiel
poľov. plochy
Jelenia
13 118   2 092
16%
12%
Srnčia
20 269      861
4%
12%
Diviačia
23 727   2 921
12%
12%
Danielia
  2 011      590
29%
12%
Muflónia
  2 542      731
29%
12%
Bažant
99 610 26 037
26%
12%
Medveď
      34          9
26%
12%
 
K najvýznamnejším druhom raticovej zveri Lesov SR patrí jelenia zver. Takmer 2/3 poľovnej plochy Lesov SR sa nachádza v jeleních oblastiach. V prevládajúcich horských revíroch je početnosť srnčej zveri nižšia, a to z dôvodu tvrdších prírodných podmienok a početného výskytu veľkých šeliem. Tá sa početnejšie vyskytuje v niektorých nížinných a podhorských revíroch v obvode OZ Palárikovo, Levice, Krupiny a Rimavskej Soboty, kde sa každoročne získavajú aj medailové srnčie trofeje. Chov a lov diviačej zveri Lesy SR zabezpečujú predovšetkým vo voľných revíroch. Viaceré režijné poľovné revíry v podhorských oblastiach Slovenska (napr. v obvode OZ Topoľčianky, Trenčín, Levice, Krupina, Kriváň, Rimavská Sobota)  sa vyznačujú veľmi dobrou početnosťou diviačej zveri. Lesy SR majú aj 3 špeciálne diviačie zvernice. V chove danielej a muflonej zveri na Slovensku patria Lesy SR k priekopníkom. V 70. a 80. rokoch sa začalo predovšetkým v režijných revíroch Lesov SR so systematickým chovom kvalitnej muflonej a danielej zveri. Investície a úsilie zamerané na zlepšenie kvality danielej a muflonej zveri prinieslo čoskoro pozitívne výsledky,  keď z revírov Lesov SR v obvode OZ Palárikovo pochádza v súčasnosti najsilnejšia danielia trofej (215,80, Svodín, 1982), ako aj najsilnejšia muflonia trofej (239,65, Vojnice, 2002) na Slovensku.
Okrem raticovej zveri je významnou súčasťou výkonu poľovníctva Lesov SR aj bažantiarstvo. V súčasnosti Lesy SR obhospodarujú 10 bažantníc v obvode OZ Palárikovo, Levice, Krupina, Kriváň a Sobrance.  V týchto bažantniciach sa ročne odloví 26 % z celkového úlovku bažantov v SR.   
     Zo vzácnych druhov zveri spomenieme ešte medveďa. V režijných revíroch Lesov SR žije v súčasnosti cca 25 – 30 % populácie medveďa na Slovensku.
 
 
 
 


Tento článok je z Polovnícka informacná databáza
www.polovnictvo.com

URL tohoto článku je:
www.polovnictvo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=165